راز مگو

شعر، ترانه و یادداشت‌های پراکنده

... و اینک برخیز!

... و اینک برخیز
بر نَفَس تنگ خود چیره شو
با روحی که در هر نبرد پیروز می شود؛
اگر از بار سنگین خود از پا نیفتاده باشد.


آنگاه برخواستم و وانمود کردم
که نَفَسی دارم بلندتر از آنچه در خود احساس می کردم
و گفتم:
"برو! که من نیرومند و بی باکم..."

دانته - دوزخ*********...اما هر پاداشی که زندگی به تلاشهایمان بدهد، یا ندهد، هنگامی که به پایان تلاشهایمان نزدیک می‌ِ‌شویم، هر کداممان باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:من آنچه در توان داشته‌ام انجام داده‌ام.

لویی پاستور (۱۸۹۵-۱۸۲۲)

  
نویسنده : مهران ; ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۱