راز مگو

شعر، ترانه و یادداشت‌های پراکنده

سرزمین هرز


" فِلهِ باس" فنیقیایی
- که دو هفت روز گذشته از زمان مرگش -
از یاد برد
غریو مرغان دریایی را
خیزاب دریای ژرف را
سود و زیان را

جریانی در عمق دریا
زمزمه کنان
دربرگرفت استخوانش را
و در آن حال که به فراز می رفت و به نشیب
از مراحل عمر و جوانی گذشت
و به گرداب اندرون شد
...
ای آن که سکان را به دست داری و می نگری به سوی باد
بر "فِلهِ باس" نظر کن
که روزی همانند تو بود
خوش سیما و بلند اندام...


T.S.Eliot
The Waste Land


  
نویسنده : مهران ; ساعت ۳:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸۱