راز مگو

شعر، ترانه و یادداشت‌های پراکنده

باید با دل جستجو کرد


شازده کوچولو گفت: آدمهای سیارۀ تو پنج هزار گل را در باغچه‌ای می کارند...و گلی را که می خواهند در آن میان پیدا نمی کنند.
در جواب گفتم: بلی، پیدا نمی کنند...
- و با این وصف آنچه را که ایشان می جویند می توان تنها در یک گل سرخ یا در کمی آب پیدا کرد...
در جواب گفتم: البته.
و شازده کوچولو باز گفت:
- ولی چشمها کورند. باید با دل جستجو کرد.

شازده کوچولو
آنتوان سنت اگزوپری

  
نویسنده : مهران ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۱