دو چیز طیره عقل است

گاهی برای پرهیز از ترشحات ملقمه حماقت و کینه  

باید چیزهای کوچکی را تغییر داد...

/ 5 نظر / 102 بازدید

(قدیما) جواب احمق ها خاموشی بود ! (امروز) اونقد احمق ها مهم و تو چشم بیا شدن که نه می تونی از کنارشون بگذری ، نه میتونی نادیده بگیریشون ،نه میتونی حذفشون کنی! حتی "باید چیزهائی رو به تناسب حمافتشون تغییر بدی " ! هرچند چیزهای کوچکی رو... چه احمق هائی پیدا میشن !

ویروس

- چون مرز نداشتي - زني جوان نزد شيوانا آمد و گفت كه بعد از ازدواج مجبور به زندگي مشترك با خانواده شوهرش شده است و آنها بيش از حد در زندگي او و همسرش دخالت مي كنند. شيوانا پرسيد: آيا تا به حال به سراغ صندوقچه شخصي كه تو از خانه پدري آورده اي رفته اند؟ زن جوان با نعجب گفت: البته كه نه! همه حتي همسرم مي دانند كه آن صندوقچه متعلق به شخص من است و هر كسي كه به آن نزديك شود با بدترين واكنش ممكن از سوي من رو به رو مي شود. هيچ يك از اعضاي خانواده همسرم حتي جرات لمس اين صندوقچه را هم ندارند! شيوانا تبسمي كرد و گفت: خوب! اين تقصير خودت است كه مرز تعريفي خودت را فقط به ديوارهاي صندوقچه ات محدود كرده اي! تو اگر اين مرز را تا ديوارهاي اتاق شخصي ات گسترش دهي ديگر هيچ كس جرات نزديك شدن به اتاقت را نخواهد داشت. شايد دليل اين كه ديگران خود را در ورود و دخالت به حريم تو محق مي دانند اين باشد كه تو مرزهاي حريم خود را مشخص و واضح برايشان تعريف نكرده اي. - داستان های شیوانا -

م

40 روز گذشت و خبری از آپدیت نیست!! آقای مهران!! زنده ایی؟ در کشاکش موضوعات عاطفی دیگه رغبت به نوشتن نمی‌کنی؟ چی شده یعنی؟

م

توضیح: چون آخرین پست 20 تیر بود و الان 30 امردادیم، میشه 40 روز.

?

where are you?????