اینجا وطن توست

زن

مردی ثروتمند نمی‌خواهد

یا مردی خوش‌چهره، یا حتی شاعر


او مردی را می‌خواهد

که بفهمد چشمانش را

هنگامی که اندوهگین می‌شود


و به سینه‌اش اشاره کند و بگوید:

اینجا وطنِ توست...


نزار قبانی


The female doesn't want a rich man or a handsome man or even a poet, she wants a man who understands her eyes if she gets sad, and points to his chest and says: Here is your home country

Nizar Qabbani


/ 0 نظر / 107 بازدید