شاید وقتشه

پدرم می‌گفت: بار اولی که کسی بهت می‌گه اسب، یه مشت می‌خوابونی توی دماغش. دومین باری که کسی بهت می‌گه اسب، بهش می‌گی عوضی. ولی اگر کسی برای سومین بار صدات کرد اسب، خب اون وقت شاید وقتشه بری یه زین برای خودت بخری...

رابی (بن کینگزلی)  

 عدد خوشبختی اسلوین

کارگردان: پل مک‌گیگان 

/ 1 نظر / 43 بازدید

راز شمس تبریزی چیست؟