ما هم‌ روزي‌ سكوت‌ مي‌كنيم‌

اماهرموجودي‌سرانجام‌خاموش‌مي‌شود
و هیچ چیز برای همیشه نیست

ماهم‌روزي‌سكوت‌مي‌كنيم‌
پس‌ازباران‌شبانه‌
پس‌ازهق‌هق‌گريه‌ها
پس‌ازپرپرشدن‌گلها . . .

ديگر
واژه‌ها
محتاطومبهم‌
هدرنخواهندرفت
ديگرماه‌به‌مهماني‌چشمان‌مانخواهدآمد
ديگرفاصله‌هابه‌ماحسادت‌نخواهندكرد

درتاريكي‌وسكوت‌
ازيادمي‌رويم ...

/20850_wallpaper280.jpg

امشب هر چی می نویسم دلتنگیهام تموم نمی شه.
او هم رفت. یعنی خودم کاری کردم که بره. دیگه بیش از این نمی تونستم رنجشو ببینم و کاری کردم که از دست من خلاص بشه . یه وقتی کسی این کارو در حق من کرده بود. فکر نمی کردم یه روزی من هم از روی محبت کسی رو از خودم برنجونم.
اما گاهی دوست داشتن یعنی رفتن...
حتی به قیمت شنیدن بدترین حرفها.

و حالا این سروده کوچک برای او
و هیچ وقت یادم نمی‌ره که تارا یعنی ستاره...


/ 4 نظر / 6 بازدید
آسمان

مهران عزيز. گاهي بايد از سهم خودت از زندگي بگذري تا اوني رو كه دوستش داري به سهم بيشتري از زندگي برسه. اگه اون هم دوستت داشته باشه , ميفهمه براش چيكار كردي‌! ميره و زندگي ميكنه ولي جاي تورو تو دلش به هيچ كس نميده.

آسمان

سلام مهران جان. چرا ديگه نمي نويسي؟ چرا ديگه اجازه نميدي ما هم سهمي از حرفهاي دلت داشته باشيم؟ ما منتظريم........

بچه مثبت +++++

..به جمع برو بچه هاي پرشين بلاگ حسابي خوش اومدي .. !! دست حق يارت

shaghayegh

bebin lotfan ba man yeky in karo nakon...choon khayli baram sakhte