از نامه‌های سنت اندرو به دزیره

پی نوشت:

حضور آدما در زندگی هم رو نمی‌شه اندازه گرفت 

کم و زیاد نداره

یا هستی

یا نیستی

 

تو هستی...

/ 1 نظر / 40 بازدید
آسانسور لعنتي

نه متاسفانه يا نميدونمانه يا هستي يا با ترازو هستي يا اصلا نيستي شايد هم خوشبختانه