سکه قلب

ای دختر کولی

تو سکه‌ای قلب می‌شوی

بی‌ارزش

که ناخواسته دست به دست می‌شود

کسی نگهش نمی‌دارد

چرا که نفرین‌شده است

 

دستانش به سینه، لرزان، می‌کوشد تا دختر را نکشد

با چشمانی که برهم می‌فشارد تا نگرید

می‌ترسد که دلش نرم شود، او را ببخشد

 

در به پهنای خود باز می‌ماند

آخرین بدرود...

 

گم شو ای زن کثیف

برو به جهنم

برو و گم شو، چون روحی سرگردان و لعنت‌شده

الهی که هر مردی را که دوست بداری

سزای عشقت را بدهد، سزای عشقت را بدهد

با خیانتی شرورانه

 

ای دختر کولی

تو سکه‌ای قلب می‌شوی

بی‌ارزش

که ناخواسته دست به دست می‌شود

کسی نگهش نمی‌دارد

چرا که نفرین‌شده است

 

پس از رفتن دختر

مرد آن گوشواره‌های آبنوسی زیبا را بوسید

و سرجایشان گذاشت

و آن طره‌های دوست‌داشتنی را که به رنگ آلوی سیاه بودند

چند تار مو که زمانی پیشتر دختر برایش به یادگار گذاشته بود

 

نگاهی به دختر نکرد وقتی که می‌رفت

آهی هم نکشید

نه حتی یک خداحافظی ساده

 

در را بست

و برای آن که پشیمان نشود

محکم چنگ‌زد، محکم چنگ‌زد

به قلبش

 

ای دختر کولی

تو سکه‌ای قلب می‌شوی

بی‌ارزش

که ناخواسته دست به دست می‌شود

کسی نگهش نمی‌دارد

چرا که نفرین‌شده است...

 

--------------------------------------------

با صدای کونچا بوئیکا از اینجا  ببینید و بشنوید.

 

La Falsa Moneda

Concha Buika

 

Gitana que tu será
como la falsa moneda
que de mano en mano va
y ninguno se la quea 

   

Crusao lo' brasoo pa' no matarla
serrao' los ojos pa' no llora'
temió ser débil y perdonarla
y abrió la' puerta' de par en par

Vete mujer mala, vete de mi vera
ruea lo mismito que una mardición
que Undivé premita, que el gachó que quiera'
pague tu' querees, tu' querees pague,
con mala traisión

 

Gitana que tu será
como la falsa moneda
que de mano en mano va
y ninguno se la quea

 

Besó lo' negro' sarcillo' fino'
que allí dejara cuando se fue,
y aquella' trenza' de pelo endrino
que en otro' tiempo' cortó pa' él.

Cuando se marchaba, no intentó miraala
ni lansó un quejio, ni le dijo adió',
entornó la puerta y pa' no llamaala
se clavó las uña', se clavó las uña'
en el corasón

 

Gitana que tu será
como la falsa moneda
que de mano en mano va
y ninguno se la quea 

 

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
آسانسور لعنتي

برم بگردم دوباره ببينم اين " شبهاي كبيريا" ي فليني رو!