همه رودها به دریا نمی‌ریزد

من خوشبختم و بیچاره‌ام

 

کاری برای این خوشبختی نمی‌توانم بکنم

اما تو کاری برای بیچارگی‌ام بکن

حرف بزن

بخند

باش...

/ 2 نظر / 42 بازدید

man mikhastam basham, harf bezanam bahat, bekhandim o.... amma nakhasty yes U nakhasty !

آسانسور لعنتي

اين فقط باش را قبلا نشنيدم از كسي يا كه نه؟ اين هم مهم نيست...