به زایش دیگرباره‌ی امید چند‌ گاه باقی‌ست؟

shaamloo.jpg

آه ای شاملوی بزرگ! تو بگو
تو بگو که به توفیدن دیگر باره‌ی دریا چند گاه باقی‌ست؟

/ 2 نظر / 5 بازدید
نوشی

بابا .... استاد... بابا ... این کاره!

سبا

هنوز فرصت دست نداده به ما یه سری بزنی؟ برات یه سوال در آفتاب در حجاب گذاشتم