کامپوزیتی از فاز پیوسته جهل با رشته‌هایی اندک از آگاهی

فنجان ذهنت را

فقط به اندازه چند قطره خالی کنی اگر

می‌توانمت بیاموزم  

آنچه را در آن فنجان پرشده نمی‌یابی

کودک ِ لجباز ِ نادان...

/ 2 نظر / 42 بازدید
رها

ajab ghedmati dare webetooon :-D

تاثیر نسبت اجزای کامپوزیت جهل/آگاهی بر خواص مکانیکی احساس تهی شد فنجان لبریز از قهوه تلخم بیا پر کن با حضور شیرینت کاش اما میدانستی من قهوه را تلخ می نوشم