House of flying daggers

اگر برآنم تا باز در چشمانم نگاه‌ کنی 

باید پیروز بازگردم از این نبرد

 

چشمان شکست‌خوردگان ِ مرده را می‌بندند...

/ 2 نظر / 44 بازدید
آسانسور لعنتي

ببرها هميشه برنده اند

like