هانی بی

خط عبور نگاه را در فاصله پلک‌زدن‌ها دیدن 

چشمی می‌خواست 

که با من نبود 

          در آن لحظه

همه به هم شبیه بودند

 

دختری بود 

که نیمرخی باشکوه داشت

 

من

خیس ِ شبنم ِ خاطره

بادام تلخی را گاز زدم...

/ 2 نظر / 46 بازدید
فروز

طعم ِ اشک وقتی می‌پیچد در نفس‌هامان طعم ِ بادام تلخ

...

میتوان فریاد زد باصدائی سخت کاذب سخت بیگانه "دوست می دارم"