تا کجا؟

چشم كه مي‌گشايم
نمي‌دانم
كه رفته‌ام يا مانده‌ام،
در حال گريزم
يا در راه بازگشت،
به دست آورده‌ام
يا از دست رفته‌ام؟

چشم كه مي‌گشايم
كسي به من اشاره مي‌كند:
برو!
بيزار باش!
بمان!
دوست بدار!

آيا مي‌روم و دوست مي‌دارم
يا مي‌مانم و فراموش مي‌كنم؟چشم كه مي‌گشايم
نمي‌دانم كه بيدارم يا در خواب...


آه اي خداي همه تنهايي‌ها
اين رنج بي‌دريغ را
تا كجا برايم مقدر كرده‌اي؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
؟

وحشتناکه. وحشتناک...