مهر بنفش دروغگو در ناز اوهایو

مردم می­‌پندارند که دروغگو بر قربانی خود چیره می‌­شود. آنچه من آموخته‌ام این است که دروغ کناره‌گیری از دنیاست؛ زیرا دروغگو حقیقت خود را به کسی که به او دروغ می‌­گوید تسلیم می‌­کند، و آن کس را ارباب خود می‌­سازد. از آن پس محکوم است که دیدگاه جعلی خود را به جای حقیقت جا بزند. کسی که به دنیا دروغ می‌گوید از آن پس برده دنیا می‌شود.

دروغ سفید وجود ندارد، تنها سیاه‌ترین شکل تخریب وجود دارد، و دروغ سفید سیاهترین آنهاست.

 

People think that a liar gains a victory over his victim. What I’ve learned is that a lie is an act of self-abdication, because one surrenders one’s reality to the person to whom one lies, making that person one’s master, condemning oneself from then on to faking the sort of reality that person’s view requires to be faked…The man who lies to the world, is the world’s slave from then on

 There are no white lies, there is only the blackest of destruction, and a white lie is the blackest of all

Ayn Rand

1905-1982

/ 1 نظر / 63 بازدید
ﻓﺮﻭﺯ

ﺭﺍﺯ