برای کلاغ ِ دیوونه:
ممنونم. ولی ضرورتی نداشت. بدهکار نیستی به من. دست کم نه به این دلیل.

/ 0 نظر / 4 بازدید